Kalkcyanamide - de alternatieve meststof voor fairways

Kalkcyanamide - de alternatieve meststof voor fairways

 • De langzaam aanvangende en langdurige stikstofwerking verhindert een massale groei en zorgt wekenlang voor een groen gazon. 
 • Het hoge gehalte aan actieve kalk zorgt voor een goede bodemstructuur en bevordert de micro-organismen. 
 • Talrijke onkruiden alsook algen en mos worden teruggedrongen 
 • De insectenlarven die de graszode beschadigen zoals bvb. de larven van de rouwvlieg (Bibioniden), de langpootmug (Tipula) en de straalmug (Philia) worden met succes bestreden.
 •  Schadelijke schimmels worden sterk verminderd.
   

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen

Steeds mogelijk

per gift
200 - 250 kg/ha

op opgedroogd gras maar nog vochtige bodem

In het vroege voorjaar, tegen larven die de graszode beschadigen

twee deelgiften van elk 200 kg/ha

de deelgiften met een pauze van 7 tot 14 dagen strooien

 

Bijkomende informatie:

 • Principieel PERLKA® gebruiken.
 • Per enkelvoudige gift niet meer dan 200 - 250 kg/ha (40 - 50 kg N/ha) strooien. Indien het nodig is een hogere dosis aan stikstof te strooien, PERLKA® in twee deelgiften van elk 200 - 250 kg/ha, met een pauze van 7 tot 14 dagen.
 • Op zuivere aansluitingswegen letten, overlappingen vermijden.
 • Bij natuurlijke weiden is de verdraagzaamheid van de grassen voor kalkcyanamide uit ervaring zeer goed. Voor de toepassing van PERLKA® op greens en opslagplaatsen is er nog onvoldoende ervaring aanwezig. Wij raden daarom aan eerst op een kleine oppervlakte de verdraagzaamheid te testen.


Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Ir. Hubert Willems.


Deutsch Nederlands Français English Italiano